Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Sklep internetowy Ferdinand Gross Polska Sp.z o.o.

Mój koszyk:

0
Nie masz produktów w koszyku.

0

.

Stopka redakcyjna

Wydawca

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
NIP: DE-147643340
Sąd rejestrowy i rejestr handlowy: Registergericht Stuttgart HRA 221054 
Członkowie zarządu: Thomas Erb, Kristina Sosińska

Ferdinand Gross Polska Sp.z o.o.
KRS 0000233828 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 550 000 PLN
REGON 020071013
NIP 897-170-44-75

Adres kontaktowy
Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 59
70745 Leinfelden-Echterdingen
Daimlerstraße 8
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 711 1604 - 0
Fax: +49 711 1604 - 2609

E-Mail: info@schrauben-gross.de
Internet: www.schrauben-gross.de

Odpowiedzialność redakcyjna w rozumieniu § 5 ustawy o mediach elektronicznych (TMG):
Gerald Hering
Telefon: +49 711 1604 - 0
Fax: +49 711 1604 - 2609
e-Mail:info@schrauben-gross.de 

Do deklaracji firmy Ferdinand Gross w sprawie ochrony danych

 

Ważne wskazówki

Kompletność

Kompletność i prawidłowość danych na tej stronie internetowej nie są gwarantowane.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do tekstów, grafik i skryptów Java należą do Ferdinand Gross GmbH & Co. KG, jeżeli nie podano inaczej. Każda forma dalszego użytkowania wymaga wyraźnego zezwolenia firmy Ferdinand Gross GmbH & Co. KG.

Strona internetowa służąca do sprzedaży towarów stanowi własność spółki i jest przedmiotem praw, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 z dnia 16.05.2016, z późn. zm.)

Marki

Obce, zastrzeżone znaki towarowe i marki z reguły nie są oznaczone jako takie. Brak odpowiedniego oznaczenia nie oznacza, że chodzi o nazwy niezastrzeżone w rozumieniu prawa o znakach towarowych i markach.

Linki

Spółka udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z dnia 03.12.2013 z późn. zm.) w przypadku danych o bezprawnym charakterze.

W odniesieniu do wszystkich tych linków oświadczamy wyraźnie, że nie mamy wpływu na formę i treść zlinkowanych stron. Dlatego niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron zlinkowanych z naszymi stronami internetowymi i oświadczamy, że ich treści nie są naszymi treściami. To oświadczenie dotyczy wszystkich  umieszczonych na naszych stronach internetowych linków i treści, do których prowadzą te linki.

Ustawa o usługach elektronicznych

Za strony internetowe osób trzecich, do których prowadzą linki umieszczone na stronach wydawcy, odpowiadają osoby je udostępniające. Wydawca nie odpowiada za treść takich stron osób trzecich. Ponadto strona internetowa wydawcy może być zlinkowana bez jego wiedzy z innymi stronami internetowymi. Wydawca nie odpowiada za prezentacje i treści na stronach internetowych osób trzecich lub polityczne powiązania wydawców tych stron. Wydawca może odpowiadać za obce treści tylko wtedy, kiedy dysponował wiedzą o nich (tzn. także o treściach sprzecznych z prawem lub przestępczych) i technicznymi możliwościami uniemożliwienia korzystania z nich i można było od niego oczekiwać, że użyje tych możliwości. Zgodnie z ustawą o usługach elektronicznych (TDG) wydawca nie jest jednak zobowiązany do ciągłego kontrolowania obcych treści.

Jeśli mają Państwo pytania lub stwierdzą Państwo naruszenie ustawy o usługach elektronicznych na naszych stronach internetowych, to prosimy o przesłanie krótkiego powiadomienia o tym pocztą elektroniczną na nasz info@schrauben-gross.pl adres.